YachtDatabase.com

Bra tips till säljare


42
Här ger Udkik några enkla och bra tips till säljare av segel-, motor- eller annan båt.
 1. Is it your boat?
 2. Kontrollera att båten finns i båtbasen
 3. Sätt en bild av båten i annonsen
 4. Annonsera på Internet
 5. Gör huvud rent i båten
 6. Utrustning i båten
 7. Båt och utrustning skall vara ok
 8. Skriftligt avtal
 9. Besiktigas på land
 10. Pris och betalning
 11. Bedrägeri
Is it your boat?
Find the documents that prove that you are the owner of the boat. This will typically be the documents you got when you bought the boat yourself. (Sales agreement, invoice/receipt, money transaction, insurance, or the like...)

Kontrollera att båten finns i båtbasen
Om din båttyp inte finns i båtbasen bör du sätta in den. även om du själv tycker att du ger många upplysningar om båten i din annons, finns det många ytterligare upplysningar att hämta för en potentiell köpare i båtbasen.

Sätt en bild av båten i annonsen
När du själv tittar på annonser, vad tittar du då på? På bilden! Sätt en bild i din annons. Det behöver inte vara en professionell bild, men bildkvaliteten skall vara tekniskt ok dvs. klar och tydlig. Du skal inte använda ett kort av en övertäckt båt på land, det är så vemodigt. Välj en bild du själv tycker om.

Annonsera på Internet
Du bör annonsera på flera ställen på Internet. Udkik är inte det enda stället att annonsera på, och det är oftast gratis. Några av ställena har liksom Udkik också möjlighet att sälja utrustning, som inte skall/kan följa med vid försäljningen av båten.

Gör huvud rent i båten
Gör din båt helt ren - och lite till. När du äntligen har lockat en potentiell köpare ner i din båt, skall ju fällan gärna slå igen. Det skall vara trivsamt att uppehålla sig i din båt. Den skall vara ren och snygg. Om båten är smutsig, kan köparen väldigt naturligt anta att där är fel han inte kan se och vill därför - kanske oberättigat - pruta på priset.

Utrustning i båten
När du visar din båt skall den utrustning som följer med vid köpet vara i båten, varken mer eller mindre. Om du först skall förklara, vad som finns i båten, men som inte följer med, och vad som inte är i båten, men som också följer med, stör detta försäljningen. Köparen börjar fokusera på vad som inte följer med och det sänker värdet.

Båt och utrustning skall vara ok
Båten och medföljande utrustning skall vara ok innan den sättes till salu. Du skall inte börja lova, att du åtgärdar diverse skador efter försäljningen. Det är att be om problem. Köparen seglar kanske till en annan hamn där diskussioner om en bestämd skada är tillräckligt bra åtgärdad osv.

Skriftligt avtal
Alla avtal som du ingår med köpare, skall föreligga skriftligt. Detta gäller också en lista över de fel och brister, som du har vetskab om. Det betalar sig inte att gömma något, köparen upptäcker det förr eller senare ändå. Du undgår också att köpare senare kan kräva en nersättning av köpeskillingen för att han upptäcker ett dolt fel. En lista över fel och brister visar på ärlighet och att köparen kan lita på dig (förutsatt alltså, att han inte hittar nya förhållanden, som helt klart borde ha framgått av listan).

Besiktigas på land
En båt skall alltid besiktigas på land. Detta är både en fördel för dig som säljare och för köparen. Du undgår efterföljande diskussioner om eventuella fel under vattenlinjen har uppstått före eller efter köpet.

Pris och betalning
Sälj alltid kontant. Det finns ingen anledning till att du skall låna köparen pengar. Det är köparens uppgift att ordna finansieringen. Köpare kan välja att ta lån i sin egen bank, eller att vända sig till ett finansbolag för finansiering av bårköpet.

Bedrägeri
Be aware of fraud! An obvious kind of fraud is that a person, who pretends to buy your boat, sends a cheque for a sum in excess of the asking price and asks the difference to be returned to them. Do never trust this behaviour. Even if the bank has cleared the cheque it may be worthless.


Har du i övrigt övervägt att kontakta en mäklare eller båthandlare?
Har du läst köpslagen? Den gäller också för privata affärer.
Top