YachtDatabase.com

Ris & ros


Photo by Pixabay
Vi vil gerne gjøre dette nettstedet så anvendelig som mulig. Derfor vil det være en stor hjelp for oss hvis du vil bruke litt tid på å svare på 7 spørsmål. Svarene dine er viktige for å kunne gjøre dette stedet bedre. På forhånd takk.

Hvordan fant du dette nettstedet?
Peker
Søkemaskine
Munn til øre
Bannerreklame

Hvordan vurderer du kvaliteten av opplysningene?
Meget god
God
Middels
Dårlig
Meget dårlig

Hvordan vurderer du brukervennligheten?
Meget god
God
Middels
Dårlig
Meget dårlig

Hvordan vurderer du downloadtiden av sidene?
Meget god
God
Middels
Dårlig
Meget dårlig

Hvordan vurderer du ajourføringshastigheten av opplysningene?
Meget god
God
Middels
Dårlig
Meget dårlig

Hvor ofte besøker du dette nettstedet?
Ofte
Regelmessig
Sjeldent

Kommentarer for øvrig? feil eller mangler?
Hvis du gir oss karakteren 'Middels', 'Dårlig' eller 'Meget dårlig', vil det være en stor hjelp for oss hvis du også skriver en begrunnelse.
Please write in English, French, German, Danish, Swedish or Norwegian.

E-post

Captcha: Captcha       Captcha: *   Repeat Captcha